برخلاف دنیای واقعی، فضای مجازی افغانستان امروز پر از روز مادر بوده است. نکته جالب توجه در تجلیل روز مادر، شریک ساختن عکس مادران از سوی کاربران افغان فیس‌بوک است که به صورت گسترده در حساب‌های کاربری شان همراه با جملات عاطفی و جالب به کار برده اند.

1- زومرد آی شهیر

mother's day

2- سیدی بلخی

mother's day

3- حسین ورسی

mother's day

4- سعادت غزنوی
mother's day

5- مسعوده ضیا

mother's day

6- ارشاد فیض

mother's day

7- زهرا سپهر

mother's day
برخی از  کاربران فیس‌بوکی تجلیل روز مادر را با اهدای گل، هدیه و کیک در صفحات اجتماعی خود شریک کرده اند

8- سهراب محمدی

mother's day

9- پیمان سپهر رضایی

mother's day

اما عده‌ای از کاربران که عکس‌های خود را در فیس‌بوک نمی‌گذارند از عکس‌های کودکی خود با مادران‌شان استفاده می‌کنند.

10- نیلوفر امین

mother's day

11- مسعود رضایی

mother's day

12- بینظیر بکتاش

mother's day

13-احسان واجد

mother's day

14-فرشته اکبری

mother's day

15- سپیده سحر

mother's day

16- امید پاییز

mother's day

 

فرشته سروری همکار این گزارش بوده است.