از روز جهانی کودک در کابل و بزرگ شهرهای افغانستان، در سالهای اخیر تجلیل می شود. امروز اول جون، روز جهانی کودک در جهان است که در سالهای  اخیر از این روز در افغانستان نیز از سوی بعضی از نهاد ها و کودکستان های شخصی بزرگداشت شد.

تجلیل از روز جهانی کودک به منظور ارج نهادن به حقوق کودکان و حمایت از آن ها می باشد. در این روز بسیاری از کودکستان های شهر کابل برای تجلیل از روز کودک  برنامه های مشخصی برگزار کرده بودند.

این برنامه ها تنها برای کودکانی اند که در بزرگ شهرهایی مانند کابل زندگی می کنند و از وضعیت زندگی بهتری نسبت به سایر کودکان افغان برخوردارند.

این روز همه ساله در کودکستان های دولتی و خصوصی برای کودکان جشن گرفته می شود. بر پایه‌ی معلومات رییس عمومی کودکستان ها حدود پنج میلیون کودک واجد شرایط کودکستان اند اما از این میان حدود 25 هزار کودک در کودکستان های دولتی و 11 هزار تن دیگر در کودکستان های خصوصی شامل اند.

Children's-day

هر چند در سالهای اخیر از این روز در کابل و دیگر شهرهای بزرگ تجلیل می شود؛ اما برای بهتر شدن وضعیت کودکان در افغانستان تا اکنون توجه جدی صورت نگرفته و کودکانی که در ولایات زندگی می کنند در حالت نگران کننده ای قرار دارند.

روز جهانی کودک در افغانستان

مطابق به  ماده‌ی اول کنواسیون بین المللی حقوق کودک که افغانستان نیز به آن پیوسته به تمام اشخاصی که زیر سن 18 سال اند کودک گفته می شود و آنها از تمام حقوقی که برای کودکان در نظر گرفته شده است، باید برخوردار باشند.

برای نخستین بار، روز جهانی کودک در سال 1949 در نشست اتحادیه بین المللی دموکراتیک زنان در پاریس به این عنوان ثبت شد. پس از آن روز در اکثر کشورها از یک جون به عنوان روز جهانی کودک تجلیل می شود. روز جهانی کودک در بعضی از کشورهای دیگر در روز های مختلف تجلیل می شود و همچنان بیستم نوامبر به عنوان روز جهانی حقوق کودکان از سوی سازمان ملل متحد نام گزاری شده است.

street children

افغانستان درسال 1373 به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان پیوسته است که در مقدمه‌ی این کنواسیون آمده است ” کودک باید در فضایی سرشار از خوش بختی، محبت و تفاهم بزرگ شود.” همچنان درقانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری تمام شهروندان به وسیله دولت را تضمین نموده، روی ارزش های سازنده وحمایت کننده حقوق طفل چون حمایت وتامین سلامت جسمی وروحی  خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده است.

افغانستان مطابق به قوانین ملی وبین المللی تعهداتی درقبال تامین حقوق طفل دارد وموظف است تا جهت تطبیق این قوانین و ایجاد زمینه ها وآسایش های لازم برای دسترسی کودکان به حقوق شان باید راهکارهای موثری را روی دست گیرد.

وضعیت کودکان افغان

تا به حال در افغانستان کار جدی برای کودکان انجام نشده است و تنها کاری که در چند سال اخیر در این روز از سوی دولت انجام گرفته، گرفتن جشن هایی بوده که در آن مقامات بلند پایه خواسته می شوند و در مورد حقوق کودکان سخنرانی می کنند و یا تعدادی اطفال در این برنامه دعوت می شوند.

Children's-day

این در حالیست که وضعیت کودکان از لحاظ اجتماعی و تعلیمی در حالت بدی قرار دارد. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی گفته اند که نزدیک به سه میلیون کودک در افغانستان آسیب پذیر و حدود دو میلیون تن آنان به کار شاقه مشغول اند .  “بنیاد فریدریش ایبرت” آلمان نیز با نشر گزارش تازه ای می گوید که نزدیک به 50 هزار کودک در داش‌های خشت پزی اطراف کابل مصروف کارهای شاقه هستند. در گزارش آمده است که این کودکان بین 5 تا 9 سال سن دارند.

کودکان افغانستان از رشد تعلیمی و تربیتی محروم اند در مسیر دستیابی به فرصت های تعلیمی با چالش مواجه اند. آمارها نشان می دهد که پنج میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محروم اند.

این در حالی است که قرار بود حکومت مسوده‌ای بر اساس سفارشات کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و تطبیق بهتر میثاق بین المللی حقوق کودک تدوین کند اما تا حال این مسوده تدوین نگردیده است.

street children

طبق آخرین گزارش از کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در سال 1392 بانو سیما سمر گفته است که آمار تجاوز جنسی بر کودکان افزایش یافته که طبق آن گزارش سطح تجاوزات جنسی بر کودکان بیست و هشت درصد افزایش را نشان می دهد.

این در حالی است که اکثر کودکان افغانستان که در ولایات زندگی می کنند از وجود این روز و حقوق خود آگاهی ندارند.

با این حال دیده می شود که تلاش های یونیسف که وظیفه‌ی آن کمک به کودکان و برآورده ساختن نیاز های اولیه‌ی آنان در سالهای نخست زندگی و ترغیب والدین به تعلیم آنها است بی نتیجه بوده که در کنار این نهاد جهانی، دولت افغانستان نیز کم توجهی هایی را در عرصه‌ی زندگی کودکان کرده است.

نصیر فیضی و مختار پدرام هم‌کاران این گزارش بوده اند.