کاربران زیادی تویتر به گشایش کار بازسازی کاخ دارالامان در غرب کابل توجه کرده اند. این واکنش ها خواندنی و جدی هستند.

عارف عمار در تویتر خود نوشته است که پس از حفیظ الله امین، اشرف غنی اولین فردی است که جلسه عالی دولتی را در این قصر برگزار کرد.

اشرف غنی رییس جمهور در حساب کاربری تویتر خود نوشته است که امروز ما به گذشته بازمی گریدم تا بنیادهای آینده را بگذاریم.

دکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان در حساب کاربری خود نوشته است که سرمایه گذاری ما روی گذشته و آینده.

دومنیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان با نقل قول تویت خبرنامه در باره آغاز به کار بازسازی کاخ دارالامان نوشته است که یک پروژه بزرگ توسعه مجدد، اما به صورت نمادین فصل جدیدی در تاریخ پسامنازعه کابل.

برخی از کاربران دیگر تویتر نیز با دیده منفی به آن نگرسته و خواسته اند تا این قصر به عنوان موزیم جنگی به شکل فعلی خود باقی بماند.

حبیب خان توتاخیل خبرنگار وال استریت ژورنال نوشته است که این قصر را بازسازی نکنید. نسل آینده را بگذارید تا میراث جهاد را ببینند.

با همه این اندک منفی نگری نسبت به بازسازی این قصر، اکثر کاربران تویتر حتی غیرافغان ها نیز، از این اقدام رییس جمهور افغانستان استقبال کرده و آن را ستوده اند.

عبدالله رحمانی هم‌کار این گزارش بوده است.