کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان، با خوشی‌های فراوان در افغانستان رو به رو شد. بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک، پس از پخش این خبر از روز گذشته تا اکنون واکنش‌های متفاوت نسبت به این رویداد از خود نشان داده اند.

امرالله صالح رهبر روند سبز و رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در فیس‌بوک:

Amrullah-saleh On Mansour's Died

شماری از کاربران و مقام‌های ارشد پیشین حکومت به کشته شدن اختر منصور به تازگی به دیده شک می‌نگرند و باور‌شان این است که اختر منصور شش ماه پیش کشته شده است.

دکتر عبدالعلی محمدی مشاور ارشد حقوقی پیشین رییس جمهور:

Dr.-Mohammadi-On-Mansour's-Killing

باری سلام روزنامه نگار و طنز نویس مشهور افغانستان نیز به این بهانه به ظنز نوشته است:

Barry-Salam-On-Mansour's-Killing

شش ماه قبل نیز گزارش‌های ضدنقیضی به نشر رسید که ملا اختر منصور در جریان درگیری داخلی توسط یک فرد وفادار به ملا رسول رهبر شاخه جدا شده طالبان کشته شده است. شماری هم زخمی شدن او را تایید کرده بودند.

عبدالغفار نظری یک شهروند دیگر افغانستان نوشته است، مبارک است:

Abdul-Ghafar-Nazari-on-Mansour's-Killing

پس از تایید مرگ ملا عمر گروهی از مولوی‌های مساجد دار العلوم‌ها در کابل برای او مراسم فاتحه خوانی برگزار کرده بودند، که با واکنش‌های تند رو به رو شد.

مصطفی محمود یک شهروند افغانستان که در امریکا زندگی می‌کند در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است:

Mostafa-Mahmoud-on-Mansour's-Killing

عزیزالله آریافر عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی عکس‌های جسد اختر منصور و موتر حامل او که در حال سوختن است را نشر کرده:

Aziz-Aryafar-on-Mansour's-killing

در این میان شماری با شرح کشته‌شدن اختر منصور عکسی از کیک و رهبر کشته شده طالبان را نشر کرده و نوشته اند، اختر نوشت: برای جشن چنین رویدادی خوشحال کننده‌ای، شیرینی خریدم.

Massoud-Hossaini-on-Mansour's-Killing

در این میان برای شماری دیگری از کاربران فیس بوک مرگ اختر منصور زمینه ای شده است که به نحوی آن‌چه آن‌ها حماقت رهبران طالبان می‌خوانند را به سخره بگیرند. عبدالله خنجانی روزنامه نگار نوشته است، پس از مرگ ملا منصور، این طالب خوب چهره امیر را کشیده است.

Abdullah-Khenjani-on-Mansour's-Killing

اما خیلی‌ها باور ندارند کشته‌شدن اختر منصور تاثیری در کم شدن خشونت و جنگ در افغانستان شود.

آثار حکیمی فعال مدنی نوشته است:

Asar-Hakimi-On-mansour's-Killing

و این گونه زندگی یکی از رهبران دیگر طالبان در پاکستان، برای همیشه به پایان رسید.

عبدالله رحمانی هم‌کار این گزارش بوده است.