امسال نخستین بار است که از تولد یک رییس جمهور افغانستان، دست کم در فضای مجازی تجلیل می‌شود. اشرف غنی رییس‌‌جمهور افغانستان امروز 67 ساله شده است. شاید اولین کسی که تولد او را در فضای عمومی تبریک گفته، نرندرا مودی نخست وزیر هند باشد.


آقای مودی حدود سه ماه قبل نیز بر اساس آن‌چه که در زندگی‌نامه ویکی پیدا رییس جمهور غنی به عنوان سالروز تولد او آورده شده بود، به رییس جمهور افغانستان توسط تویتی تولدش را تبریک گفت. این سوء تفاهم آقای مودی با واکنش حساب کاربری تویتر رییس جمهور غنی مواجه شد و تبادل نظریات دو طرف را به دنبال داشت. خبرنامه در آن موقع تحت عنوان گرامی داشت تولد به سبک هندی این موضوع را پوشش داده بود که مورد توجه فراوانی قرار گرفت.

اما سالروز تولد آقای غنی در رسانه‌های اجتماعی با نظریات متفاوتی به همراه بوده است. اکثر این نظریات تولد رییس جمهور افغانستان را به او تبریک گفته و برایش طول عمر خواسته است.

Hades-Andish

Ismael-Jahanger

Jawed-Tasha

Latif-Fayaz

Massoud-Ansar

Naweed-Nawabi

Popal-bazgarmal

Reza-qeyami

خبرنامه نیز 67مین سالروز تولد رییس‌جمهور افغانستان را به او تبریک می‌گوید.

علی اکبر و رقیه ابراهیمی هم‌کاران این گزارش بوده است.