ده ها هزار نفر امروز در کابل راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که در اعتراض به فیصله کابینه دولت وحدت ملی نسبت به مسیر انتقال برق پنجصد کیلوولت ترکمنستان برگزار شده بود، کریم خلیلی معاون رییس جمهور پیشین و شمار زیادی از نمایندگان از اقوام مختلف اشتراک کرده بودند.

با آن که ارگ ریاست جمهوری در صفحه تویتر خود امروز نوشته است که سه سال قبل به پیشنهاد محمد اسماعیل وزیر پشین انرژی و آب افغانستان و تایید مارشال قسیم فهیم معاون فقید پشین ریاست جمهوری مسیر سالنگ برای این پروژه انتخاب شده بود و حکومت وحدت ملی در آن نقشی نداشته است، اما اعتراض کننده گان امروز خواستار عبور لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان بودند. کابینه حکومت وحدت ملی حدود دو هفته پیش فیصله کرد که این پروژه از سالنگ عبور نماید.

زنان در راهپیمایی امروز در کابل حضور گسترده داشتند و در میان آن ها زنانی نیز دیده می شد که سن شان بالای شصت سال بود.

نمایی از تظاهرات امروز کابل
نمایی از آغازین ساعات تظاهرات امروز کابل

فرمان تعلیق

این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که روز گذشته رییس جمهور طی یک فرمان، فیصله کابینه را تعلیق کرده و کمیسیونی را وظیفه سپرد تا در مدت ده روز تمام جوانب این پروژه را بررسی کند. اما اعتراض کنندگان به این اقدام رییس جمهور اعتنا نکرده و خواستار لغو کامل فیصله کابینه می باشند.

جنبش مردمی که رهبری این تظاهرات را به عهده داشت، دو روز پیش مسیر ده گانه را برای تجمع مردم اعلام کرده بود و مسیر نهایی آن ها نیز فواره آب در کنار ارگ ریاست جمهوری اعلام شده بود؛ اما حکومت نیمه شب گذشته تمامی راه های که به ارگ ریاست جمهوری منتهی می شود را در فاصله های چند کیلومتری با گذاشتن کانتنیر ها مسدود کرده بوده.

هم‌زمان با اعتراض در کابل، شماری زیادی از مردم در ولایت مرکزی بامیان نیز دست به تظاهرات گسترده زده و خواستار عبور لین برق از مسیر آن ولایت شدند. اعتراض کننده گان در شعارهای شان خواستار نگاه عادلانه دولت به تمامی ولایت ها شده و مدعی اند که حکومت مرکزی نسبت مناطق مرکزی با دید متعصبانه نگاه می کنند.

هفته پیش نزدیک دو هزار نفر در شهر لندن همزمان با سفر رییس جمهور به این شهر، دست به اعتراض زده و چند اعتراض کننده سخنرانی رییس جمهور را در مرکز مطالعاتی روسی اخلال کردند که منجر به درگیری و لت و کوب یک اعتراض کننده از سوی محافظین رییس جمهور گردید.

حضور چشم‌گیر بانوان در تظاهرات امروز
حضور چشم‌گیر بانوان در تظاهرات امروز

ادامه اعتراض‌ها

رهبران اعتراض امروزی به حکومت هشدار دادند که در صورت پافشاری روی فیصله کابینه و عدم تجدید نظر در تصمیم شان، به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهند داد. محمد کریم خلیلی معاون ارشد شورای عالی صلح در جمع اعتراض کنندگان گفت ” تا زمانی که حکومت خواسته های معترضان را نپذیرد دست از اعتراض و راهپیمایی نخواهد کشید.”

تظاهرات گسترده امروز را جنبش موسوم به روشنایی پس از حدود یک هفته آمادگی برگزار کرد. این بزرگ ترین راهپیمایی در کابل، پس از اعتراض بیستم عقرب سال گذشته بود که در واکنش به کشته شدن هفت مسافر هزاره تبار در ولایت زابل صورت گرفته بود. سال گذشته نیز ده ها هزار تن، ساعت ها نزدیک ارگ ریاست جمهوری بر علیه تروریزم و ناکارامدی حکومت شعار دادند.

به نظر می رسد معترضان برای رسیدن به این خواست شان جدی اند. آن ها خواستار لغو کامل این فیصله اند. روز گذشته هزاران تن در غزنی و بلخ نیز نسبت به این تصمیم کابینه حکومت وحدت ملی اعتراض کرده بودند. شماری از اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز پیش از این از حکومت خواسته بودند تا به خواست مردم و شهروندان بامیان پاسخ مثبت بدهد.

چند روز قبل شهروندان هرات نیز نسبت به این مساله اعتراض کرده و به جاده ها ریخته بودند، اما حرف حکومت یکی بود و آن این که مسیر عبور این لین برق تغییر نمی کند. اعتراض کننده گان امروز در کابل در قطع نامه‌ی هشت ماده‌یی گفته اند که می خواهند تمامی شهروندان افغانستان با هم برابر و برادر باشند و خواست شان مبتنی بر عدالت اجتماعی و منافع کلان اقتصادی کل کشور است.

تظاهرات امروز کابل بدون خشونت به پایان رسید
تظاهرات امروز کابل بدون خشونت به پایان رسید

اعضای جنبش روشنایی در این قطع نامه خود از حکومت خواسته اند تا در قبال خواست های مردم پاسخگو بوده و عدالت را برای شهروندان این کشور تامین نماید.

واکنش ها نسبت به فیصله دو هفته پیش کابینه حکومت وحدت ملی در حدی بود که شماری زیادی از نمایندگان و مقام های ارشد حکومت هشدار دادند در صورت عدم تجدید نظر رییس جمهور، از دولت افغانستان بیرون خواهند رفت.

در پی این هشدارها، دو روز پیش شماری زیادی از اعضای مجلس به رسم اعتراض برای مدت نا معلوم مجلس نمایندگان را ترک کردند؛ هر چند این کار آن ها با واکنش منفی شماری دیگری از نمایندگان رو به رو شد.

هرچند اعتراض مردمی امروز به پایان رسید، اما اعضای جنبش روشنایی از مردم خواسته است آماده اقداماتی بعدی برای رسیدن به حقوق شان باشند.

با همه این ها، محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان ساعاتی پس از تظاهرات امروز، در پیام زنده تلویزیونی از مظاهره کنندگان به خاطر انجام این تظاهرات مسالمت آمیز تشکر کرده و گفت که اقدامات بعدی برای تعیین مسیر این پروژه انجام خواهد شد.

در همین حال، رییس کمیسیون موظف ریاست جمهوری برای بررسی دوباره مسیر پروژه پنج صد کیلوولت در کنفرانس خبری دیگر، امروز اعلام کرد که کار این کمیسیون فردا آغاز خواهد شد و در زمان معین نتایج آن به ریاست جمهوری افغانستان ارائه می شود.

نصیر فیضی، علی‌شیر شهیر و عباس علی جعفری همکاران این گزارش بوده اند.