اولین مجمع صدای جوان امروز در دانشگاه طبی کابل برگزار شد. این برنامه از سوی نهاد بین المللی آیسیک با هدف انگیزه‌دهی به جوانان دایر شده بود.

youth speak forum

این مجمع که تحت شعار “مجمعی برای تبدیل گرایش ها و همکاری به عمل” فعالیت خود را آغاز کرده است به گونه‌ای می باشد که پس از ایجاد نمایندگی آن در کشور مطبوع، روی برنامه‌های کار می‌کند که در اولویت‌های این نهاد نهفته است.

youth speak forum

نهاد آیسیک یک نهاد بین المللی می باشد که در 133 کشور جهان فعالیت دارد.  برنامه “مجمع صدای جوان” یکی از ابتکارات این نهاد است که تا هنوز در 126 کشور انجام شده و بیش از 100 هزار عضو دارد.

youth speak forum

 شمس العزیز احمدی معاون آیسیک در افعانستان:

“کنفرانسی که امروز برگذار شد در حقیقت یک سال قبل ما نظرسنجیِ را آغاز کردیم که در آن دیدگاه جوانان را از نقاط مختلف افغانستان بررسی کرده ایم. این نظرسنجی به همکاری ایسیک و سازمان ملل برگزار می شود که در هر کشور مشکلات جوانان را نشان می‌دهد و در نهایت روی راه حل آن می پردازد. کسانی که امروز در کنفرانس بودند بیشتر از این که به مشکلات بپردازند، به راه حل‌ها پرداختند. بدین ترتیب پروژه هایی طرح می‌گردد که چگونه می‌توان از این مشکلات افغانستان رهایی یافت.”

youth speak forum (2)

youth speak forum (6)

youth speak forum (4)

youth speak forum (8)

youth speak forum (3)

youth speak forum (10)

youth speak forum (5)

youth speak forum (11)

youth speak forum (15)

youth speak forum (9)

youth speak forum (18)

youth speak forum (16)

youth speak forum (17)

youth speak forum (12)

youth speak forum (13)

youth speak forum (7)

youth speak forum

عبدالله رحمانی، علی شیر شهیر و رقیه ابراهیمی، همکاران این گزارش بوده اند.