شنبه این هفته، مرکز فرش و قالین افغانستان رسما با حضور مقامات ارشد حکومتی، نمایندگان پارلمان و اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل آغاز به کار کرد. در این مراسم که با حضور همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان برگزار شد، انوع قالین های افغانستان به نمایش گذاشته شده بود. خبرنامه در گزارش تصویری این مراسم را روایت کرده است.

ARCC-opening-ceremony (2)

ARCC-opening-ceremony (3)

ARCC-opening-ceremony (4)

ARCC-opening-ceremony (5)

ARCC-opening-ceremony (6)

ARCC-opening-ceremony (7)

ARCC-opening-ceremony (8)

ARCC-opening-ceremony (9)

ARCC-opening-ceremony (10)

ARCC-opening-ceremony (11)

ARCC-opening-ceremony (12)

ARCC-opening-ceremony (13)

ARCC-opening-ceremony (14)

ARCC-opening-ceremony (15)

ARCC-opening-ceremony (16)

ARCC-opening-ceremony (17)

ARCC-opening-ceremony (18)

ARCC-opening-ceremony (19)

ARCC-opening-ceremony (20)

ARCC-opening-ceremony (21)

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.