این هفته، هفته مبارزه با خشونت علیه زنان نام گرفته است. در این زمینه، شعارهای از سوی برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان نوشته شده که در خبرنامه آمده است.

خشونت علیه زنان و اطفال یک عمل غیر انسانی و جرم است. بیایید با هم بر علیه خشونت مبارزه نماییم.
محمد موسی محمودی رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

1

تا ظرفیت خفته زن افغان آزاد نشود، افغانستان آباد نمی‌شود.
محمد نعیم نظری رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

2

خشونت بس است.
سینا حوا فعال جامعه مدنی

3

 

فرهنگ خشن و مجرمانه سبب قتل زنان و انسانها می‌گردد. بیایید با فرهنگ خشونت مبارزه کنیم.
مختار پدرام مدیر مسوول خبرنامه

4

خشونت علیه زنان خلاف کرامت انسانی است.
عبدالودود پدرام رییس موسسه حقوق بشر و محو خشونت

5

ستم بر زن توهین به بشریت است. امید که به این پدیده شوم نقطه پایان داده شود.
سهیلا سما فعال حقوق زن

6

خشونت در برابر زنان، خشونت در برابر انسانیت است.
احمد سیر لعلی فعال مدنی

زن قبل از این‌که مادر، خواهر، دختر و همسر باشد، انسان است. بیایید به خشونت نه بگوییم و انسان باشیم.
نذیر احمد فرهنگ عضو شبکه همدلی و هنرسالار

8

خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته نیست. خشونت تحقیر، آزار و گاهی یک نگاه است.
زینب رضایی فعال حقوق بشر

9

محو خشونت علیه زنان افغانستان باید به عنوان یک ارزش و هنجار تعریف و مطرح شود. این کار با شعار نمی‌شود.
طارق اقتداری سفیر سازمان یک جهانِ جوان در افغانستان

10

علی شیر شهیر  همکار این روایت بوده است.

 

توسط علی اکبر