هفته گذشته ابتکار بدیعی از سوی دانشگاه آمریکایی افغانستان در کابل برگزار شد. این ابتکار تحت عنوان نمایشگاه کاریابی با اشتراک چندین شرکت و سازمان معتبر بین المللی و ملی که خواهان استخدام کارمند در بخش های مختلف خود بودند، برگزار گردید. در این نمایشگاه که روز پنج شنبه هفته گذشته برگزار شده بود، بیش از پنجصد دانشجو فرصت یافتند تا از نزدیک با کارفرمایان افغان و بین المللی گفت‌گو نمایند و در زمینه های مختلف که این نهادها به کارمند نیاز داشتند، درخواست کار کنند. این هفتمین دوره نمایشگاه کاریابی دانشگاه آمریکایی در کابل بود. خبرنامه در این گزارش، حایشه ها و متن این نمایشگاه را تصویر کرده است.

AUAF1

 

AUAF2

 

AUAF3

 

AUAF4

 

AUAF5

 

AUAF6

 

AUAF7

 

AUAF8

 

AUAF9

 

AUAF10

 

AUAF11

 

AUAF12

 

AUAF13

 

AUAF14

 

AUAF15

 

AUAF16

 

AUAF17

 

AUAF18

 

AUAF19

 

AUAF20