اخیرا ازدواج دختری از ناروی با پسری از جاغوری موضوع داغ فیس بوک اکثر جوانان مناطق مرکزی شده است.

مهدی احمدی جوانی باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از طریق فیس بوک با دختر از ناروی آَشنا شد و این ارتباط تبدیل به رابطه عاشقانه و ازدواج بین این دو جوان شده است.

آن‌چه که در صحفات اجتماعی آمده این است که دختری به نام ناتالیا صوفیا 26 ساله شهروند ناروی به خاطر ازدواج با مهدی به افغانستان سفر کرده و راه پرخطر کابل – غزنی را طی نموده تا به مهدی احمدی برسد.

عکس‌هایی نیز از ازدواج این دو در جاغوری منتشر شده است.

مراسم برگزاری مهدی احمدی با خانم نارویژی اش
مراسم برگزاری مهدی احمدی با خانم نارویژی اش

جاغوری یکی از ولسوالی های ولایت غزنی است که مسیر های منتهی به آن ده ها کیلومتر جاده های ناهمواره می باشد که حتی قیرریزی نشده است.

مهدی احمدی با خانم نارویژی خود در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
مهدی احمدی با خانم نارویژی خود در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

سال گذشته از اهالی همین ولسوالی نیروهای داعش هفت تن را به شمول یک دختر سربرید و بیش از 20 تن دیگر را به مدت نزدیک به یک سال گیروگان گرفته بود. اما عشق و محبت دو انسان، مرزهای ناامنی ها و خشونت را نمی شناسد.

کاربران فیس بوکی زیادی این موضوع را دنبال کرده و در باره این دو جوان و ازدواج آن ها نوشته اند. مختار مهربان، این جوان جاغوری را ستایش می کند و می نویسد که عشق مرزها را می شکند.

 

1

حسین زاهدی نیز نوشته است که عشق مرز و نژاد نمی شناسد.

Hussain Zahidi

با همه این ها، پسری از جاغوری، باز خوش درخشید. این پایان داستان عشق ورزی در افغانستان نیست. اما خوش شانسی این عشق افغان – نوروژی در این است که پدر دختر هیچگاهی در مقابل این عشق و ازدواج با همه ریسک های که داشت، قرار نگرفت؛ امری که دست کم در بخش از داستان های تلخ عاشقی در میان اقوام مختلف افغانستان چنین پایان خوشی نداشته است.