رسانه‌های اجتماعی بسیاری از اوقات به بازتاب‌دهنده واقعیت‌های عینی جوامع به ویژه در افغانستان تبدیل شده است. یکی از این وقایع جالب و خواندنی رسانه‌های اجتماعی، زمانی اتفاق افتاد که خبری درباره دست‌گیری یک عضو امنیت ملی افغانستان در پاکستان منتشر شد.

چهارشنبه هفته قبل گزارش کوتاهی در صفحه فیس‌بوک یکی از رسانه‌های معتبر به این شرح منتشر گردید:

Support of Afghans from intelligence

اندکی از این خبر در صحفه فیس‌بوک پر‌بیننده این رسانه نگذشته بود که واکنش‌های جدی نسبت به این خبر در حمایت از امنیت ملی افغانستان از سوی کاربران فیس‌بوکی افغان آن ارائه شد؛ نظریاتی که هر کدام می‌توانند بیان‌گر میزان محبوبیت و درجه حمایت از این نهاد مهم امنیتی باشد.

Support of Afghans from intelligence (2)

 

Support of Afghans from intelligence (3)

 

Support of Afghans from intelligence (4)

 

Support of Afghans from intelligence (5)

 

Support of Afghans from intelligence (6)

 

Support of Afghans from intelligence (7)

 

Support of Afghans from intelligence (9)

 

Support of Afghans from intelligence (11)

 

Support of Afghans from intelligence (12)

نکته جالب و تامل برانگیزی که در این حساسیت‌های عمومی قابل رویت می‌باشد، این است که امنیت ملی افغانستان نه کمپاین فیس‌بوکی برای حمایت خود‌اش به راه انداخته است و نه هم ریاستی برای حمایت و تعریف و تمجید از کارهای خود بنا کرده است.

با این حال، فارغ از این حمایت‌های گسترده‌ که در این نظریات از امنیت ملی اظهار شده، جنبه واضح دیگر در این کامنت‌ها، ذهنیت ضدپاکستانی حاکم بر افکار عمومی شهروندان افغان می‌باشد که در بیشتر این نظریات به وضاحت دیده می‌شود.

علی اکبر هم‌کار این گزارش بوده است.