شهرداری کابل در یک اقدام تازه،  چهره شهر کابل را با نصب پرچم‌های ملی افغانستان، ساختن چهار راهی‌ها و سایر نمادهای تزیینی تغییر داده است.  چهره خسته کننده‌ای شهر، به نظر می رسد پس از این امید برای مردم خلق کند و شاید یکی از راه های آرامش دادن به روان باشندگان یک شهر، زیبایی محلی باشد که در آن زندگی می کنند.

به تازگی اعمار نماد قانون اساسی در جاده دهمزنگ-دارالامان، با استقبال بسیاری از  شهروندان رو به رو شده است؛ طرح جالب و زیبای در غرب کابل، که توجه همه را به خود جلب می کند.

شماری از کاربران فیس بوک، از این اقدام شهرداری ستایش کرده و آرزو کرده است در گوشه های دیگر شهر نیز چنین کارهایی صورت بگیرد.

قاسم وفایی زاده معین اداره مستقل هوانوردی افغانستان در صفحه فیس بوک خود نوشته است: “یک نو آوری ستودنی از شاروالی کابل؛ نصب پرچم های کشور بر بالای پل کوته سنگی. این اقدام هرچند کم مصرف و کوچک؛ اما زیبا و نو آورانه است.”

استاتوس قاسم وفایی زاده معاون پالیسی اداره مستقل هوانوردی افغانستان
استاتوس قاسم وفایی زاده معاون پالیسی اداره مستقل هوانوردی افغانستان

شهر کابل، شاید از یکی از بزرگ شهرها در منطقه باشد که با وجود هزینه شدن میلیارد ها دالر، کار های خیلی جدی در آن صورت نگرفته است. نبود خدمات شهری، نام گذاری نشدن جاده ها و کوچه‌ها و نبود سیستم کانالیزایسیون که لازمه هر شهر مدرن در این شرایط است…

با این وجود، شهروندان عادی از این اقدام شهرداری کابل ابراز خرسندی کرده می گویند که زیبا ساختن شهر بر روحیه آنان تاثیر مثبت می گذارد. حکمت، یک میوه فروش به خبرنامه می‌گوید: ” من دو روز سر کار نیامده بودم، امروز اما وقتی آمدم بیرق‌های قشنگ با پایه های زیبا را دیدم، حس قشنگی به من دست داد.”

اکنون سرپرست جدید شهرداری کابل می گوید مشکلات آن ها خیلی جدی است و مردم باید با این نهاد کمک کند تا در قسمت پاکی و زیبایی شهر موفقیت به دست بیاید. محمد اسلم اکرمی، به خبرنامه گفت، اکنون هفتاد تشناب در نقاط مختلف شهر کابل از سوی شهرداری ساخته شده اما شهروندان باید به این امر توجه کنند که به جای کنار جاده ها و زیر پل ها، از این تشناب ها استفاده کرده و شهر را آلوده نسازند.

اسلم اکرمی، سرپرست شهرداری کابل
اسلم اکرمی، سرپرست شهرداری کابل

سرپرست جدید شهرداری از اقدامات اخیر شهروندان و به ویژه حرکت رییس جمهور برای پاک کردن شهر، استقبال می کند و تاکید دارد که افزایش این گونه اقدامات در فرهنگ سازی سالم کمک می کند.

شاید هیچ شهری در دنیا یا دست کم در منطقه وجود نداشته باشد که به اندازه شهر کابل، شهردار در آن بدل شود. در 13 سال گذشته، در کابل شش شهردار کار کرده اند و هیچ کدام هم موفق نشدند تغییرات جدی دراین شهر بیاورند.

اما روی هم رفته اقدام تازه‌ای شهرداری کابل به خاطر زیبا ساختن شهر، امید تازه‌ای به شهروندان داده است. میرحسین، کارگر شهرداری می گوید، وقتی شهرش زیبا باشد روح و روان او و امثال او نیز شاد خواهد شد و این کمک می کند که مردم با هم دیگر صمیمیت داشته باشند. این کارگر شهرداری از مردم می‌خواهد که با آن ها همکار باشند و شهر شان را آلوده نسازند.

new-Intiatives-for-Kabul-2
نمایی از طراحی کتاب قانون اساسی افغانستان، در جاده دارلامان

انجنیر عبدالکریم صادقی، معاون خدمات کلتوری شهردای کابل می گوید که مفکوره زیباسازی شهر از چند سال بدین سو در برنامه شهرداری کابل بوده است و این ایده‌ی آنان زمانی جامه عمل بخود گرفته است که سرپرست جدید برای شهرداری کابل معرفی شده است.

زیبا سازی شهر

وسایل رفاهی در پایتخت افغانستان، شهر را زیبا ‌می‌سازد و تاثیر مثبت روی روحیه مردم دارد. این وسایل تزییناتی در بسیاری از کشورها، امر تجمل‌پرستانه قملداد می‌شد. اما در حال حاضر با توجه به افزایش آگاهی عمومی و پیدایش متخصصان و از سوی هم نیازهای روحی جامعه، به‌خصوص در شهرهای بزرگ ایجاب می‌کند که فضای مناسب، امکانات رفاهی و شهر پاک داشته باشیم.

معاون خدمات کلتوری شهرداری کابل باور دارد که پس از این شهر کابل جاهای زیبای برای شهروندان خواهد داشت و آن ها در زیبا سازی شهر کابل جدی است زیرا سرپرست جدید شهر کابل به این کار اهمیت بالایی می دهد.

عبدالکریم صادقی، معاون ریاست کلتوری شهرداری کابل
عبدالکریم صادقی، معاون ریاست کلتوری شهرداری کابل

مناطق تزیین شده‌ی شهرکابل

مسوولان شهرداری کابل می‌گویند که در تمام نقاط شهر که در ساحه نفوذ شهر داری کابل می‌باشد، این برنامه تطبیق خواهد شد. نخستین اقدام شهرداری کابل برای زیبا ساختن شهر، اعمار سه جلد کتابی است که در آن، کلمه «قانون‌اساسی» به صورت برجسته آمده است. این نماد جذاب، در جاده دارالامان ساخته شده است.

در کنار نماد قانون اساسی، گل‌های پتانی، فواره‌های آب و یک کوزه بزرگ گلی نیز در این جاده اعمار شده که به نحوی به مردم به لحاظ روانی می‌فهماند که به نهال ها آب بدهند.

گل پتانی از قدیم ها مورد علاقه شهروندان کهن کابل بوده است و شاید هدف شهرداری از انتخاب این گل، این است که مردم را تشویق کند به زندگی صلح آمیزی فکر کنند که در گذشته های دور مردم کابل داشتند.

نصب پرچم های بزرگ افغانستان در بالای پل هوایی کوته سنگی اقدامی دومی است که با استقبال زیاد رو به رو شده. ظاهرن چیدمان این پرچم ها نشان دهنده سال استقلال افغانستان در 1919 می باشند .

نمایی از جاده دارلامان، تزیین شده با گل های پتانی
نمایی از جاده دارلامان، تزیین شده با گل های پتانی

رسیدگی به آلودگی صوتی

شهر کابل شاید پر سر و صدا ترین شهر در دنیا باشد. هر کس در  هر گوشه چیزی می گوید و شوربختانه که همه‌ای این صداهای بلند از طریق بلندگوهای بزرگ و کوچک پخش می شود. از سرو صداهای ملاهای مسجد گرفته تا آیسکریم فروش های کوچه گرد و رستورانت و حتا ترافیک که به هر روز و در هر گوشه‌ای فریاد می زنند، سراچه، کرولا، بایسکل، تونس و امثال آن.

پاک کردن این همه آلودگی صوتی و نصب اعلان های شرکت‌ها و نهادها از پشت در خانه های مردم، برنامه دیگر شهرداری کابل است.  هر چند هنوز معلوم نیست واقعن شهرداری کابل می‌تواند در این برنامه هایش موفق شود یا خیر.

آلودگی صوتی و نصب اعلان ها در هر نقطه شهر، مشکلی دیگری است که شهرداری می گوید حتا نهادهای تحصیلاتی در کابل نیز آن را مراعات نمی‌کنند. شاید بدون اجازه، نصب کردن یک اعلان در دیوار خانه های مردم، جرم باشد.

علی اکبر همکار این گزارش بوده است