لیسلی یکی از کاربران انستاگرام عکسی از کباب چوپان را در صحفه انستاگرام خود پست کرده و نوشته است که “به رستورانت افغانی چوپان سری زده. او گفته است که غذای را با 28.99 دالر که شامل پیش غذا، کباب و دو نوشیدنی همراه با برنج و گوشت بیف بوده، صرف نموده است.” از بخشندگی پرآوازه افغان ها که جزء عزت نفس انسان افغانی است یاد نموده و نوشته است که “صاحب رستورانت یک نوشیدنی سبک و شیرچای را نیز رایگان فراهم کرد.” در آخر پست خود، در باره رستورانت افغانی می نویسد که “غدای خوشمزه، سرویس عالی و دیکور فوق العاده !”

افغان ها علاوه بر جوانمردی و مناعت طبع، دارای غذای عالی است که کمی فراموش شده. روز جمعه شما خوش و با پاراگرافی که از لیسلی در باره غذای دلپذیر آغاز کردیم، ده تصویر انستاگرامی از ده غذای خوشمزه برای صحبانه، چاشت، عصرانه و شام جمعه شما انتخاب و نشر شده است.

تخم مرغ

1

سوپ آش

2

سمبوسه

3

ماکارونی

4

قابلی پلو

5

کباب

6

کوفته

7

چپلی کباب

8

گلپی

9

مرغ پلو

10