دختران رابعه ابتکاری برای زنان افغان، اطلاعیه‌ای را برای شرکت در کمپاین مبارزه با خشونت علیه زنان در ماه آپریل نشر کرده و در آن خواهان برگزاری شهروندان در این کمپاین شده است. این ابتکار با استقبال عمومی در سال‌های گذشته روبرو شده بود. خبرنامه در این زمینه از ده فعال مدنی و حقوق بشری شعارهای برای محو خشونت علیه زنان را دریافت کرده که در ادامه می‌آید.   

 

خشونت علیه زنان و اطفال یک عمل غیر انسانی و جرم است. بیایید با هم بر علیه خشونت مبارزه نماییم.
محمد موسی محمودی رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

1

 

تا ظرفیت خفته زن افغان آزاد نشود، افغانستان آباد نمی‌شود.
محمد نعیم نظری رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

2

 

خشونت بس است.
سینا حوا فعال جامعه مدنی

3

 

فرهنگ خشن و مجرمانه سبب قتل زنان و انسانها می‌گردد. بیایید با فرهنگ خشونت مبارزه کنیم.
مختار پدرام مدیر مسؤول خبرنامه

4

 

خشونت علیه زنان خلاف کرامت انسانی است.
عبدالودود پدرام رییس موسسه حقوق بشر و محو خشونت

5

 

ستم بر زن توهین به بشریت است. امید که به این پدیده شوم نقطه پایان داده شود.
سهیلا سما فعال حقوق زن

6

 

خشونت در برابر زنان، خشونت در برابر انسانیت است.
احمد سیر لعلی فعال مدنی

7

 

زن قبل از این‌که مادر، خواهر، دختر و همسر باشد، انسان است. بیایید به خشونت نه بگوییم و انسان باشیم.
نذیر احمد فرهنگ عضو شبکه همدلی و هنرسالار

8

 

خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته نیست. خشونت تحقیر، آزار و گاهی یک نگاه است.
زینب رضایی فعال حقوق بشر

9

 

محو خشونت علیه زنان افغانستان باید به عنوان یک ارزش و هنجار تعریف و مطرح شود. این کار با شعار نمی‌شود.
طارق اقتداری سفیر سازمان یک جهانِ جوان در افغانستان

10

 

علی شیر شهیر و علی اکبر همکار این روایت بوده است.