وزارت مخابرات افغانستان به غیر از پاکستان، قرارداد خرید انترنت با کشورهای دیگر منطقه نیز منعقد کرده است. عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات افغانستان قراداد خرید 10 جی بی انترنت را با قزاقستان مذاکره کرده و نهایی نموده است. این قرارداد روز شنبه این هفته در آستانه پایتخت قزاقستان امضاء شد.

وزارت مخابرات افغانستان اعلام کرده است که با عرضه این خدمات، سرعت انترنت در افغانستان افزایش و بهای آن کاهش خواهد یافت. بر اساس این قرارداد، بهای ده جی بی انترنت قزاقستان به افغانستان 75 هزار دالر آمریکایی خواهد بود. این در حالی است که پیش از این پاکستان بسته انترنتی مشابه را به بهای بیش از دوصد هزار دالر به افغانستان عرضه می کرد. این خط انترنتی با عبور از ازبکستان بدون پرداخت حق ترانزیت به افغانستان خواهد رسید.

پیش از این قرارداد، عبدالرازق وحیدی در جریان  استیضاح خود در پارلمان افغانستان گفته بود که وزارت مخابرات مسیرهای بدیل پاکستان را از کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران برای خرید انترنت فراهم ساخته است.

طرح ارتباطات منطقه‌ای

انعقاد قرارداد خرید انترنت با قزاقستان در چارچوب «برنامه‌ ارتباطات منطقه‌ای» وزارت مخابرات افغانستان صورت می گیرد؛ برنامه‌‌ای که توسط وزارت مخابرات در کنفرانس ششم ریکا در کابل مطرح شد و مورد توجه جامعه جهانی به‌ خصوص نهادهای بین‌المللی و کشورهای منطقه قرار گرفت.

تصویری از امضای قرارداد انترنت برای افغانستان
تصویری از امضای قرارداد انترنت برای افغانستان

یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان به خبرنامه گفت که اجرای طرح ارتباطات منطقه ای می تواند افغانستان را به گذرگاه تکنولوژی معلوماتی در منطقه تبدیل کند. سخنگوی وزارت مخابرات تصریح کرد که این طرح در مدت شش ماه تکمیل شده و مذاکرات دوجانبه، سه جانبه و چند جانبه با ایران، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان صورت گرفته است. این کشورها اتحادیه مشترک المنافغ مخابراتی را که به نام (RCC) یاد می‌شود، ساخته اند. 22 کشور منطقه به‌ شمول افغانستان عضویت این اتحادیه را دارند. در همین حال، در چارچوب این طرح، وزارت مخابرات افغانستان قرارداد خریده ده جی بی انترنت دیگر را با ایران نیز نهایی و امضاء کرده است.

راه ابریشم دیجیتالی

گزارش شده که خرید انترنت از چین، گام بعدی وزارت مخابرات در چارچوب طرح ارتباطات منطقه ای است. بر این اساس، وزارت مخابرات در چارچوب برنامه زیر نام «راه ابریشم دیجیتالی» فایبر نوری چین را از طریق مرز واخان به افغانستان وصل می‌کند.

سخنگوی وزارت مخابرات تاکید کرد که کشور چین از این طرح به شدت استقبال کرده است. این پروژه از سوی بانک جهانی در مرزهای افغانستان تمویل خواهد شد. در عین حال، چین متعهد شده تا در خاک آن کشور، هزینه های انتقال قایبر نوری را پرداخت نماید.

وزارت مخابرات پیش بینی می کند که با اجرای پروژه راه ابریشم دیجیتالی، سرعت و ضریب ایمنی خدمات انترنتی در افغانستان افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان تاکید دارد که ورود انترنت چین به افغانستان، نزدیک به چهل درصد، بهای انترنت را در بازارهای افغانستان کاهش خواهد داد.

حدود ۸۹ درصد از جمعیت ۲۸ میلیونی افغانستان از تلفن همراه و ثابت استفاده می‌کنند
حدود ۸۹ درصد از جمعیت ۲۸ میلیونی افغانستان از تلفن همراه و ثابت استفاده می‌کنند

دسترسی بیشتر

به نظر می رسد با اجرای طرح های راه ابریشم دیجیتالی و ارتباطات منطقه ای، افغانستان زمینه را برای دسترسی بیشتر به خدمات انترنتی در این کشور مساعد سازد. آن گونه که بخش مخابراتی افغانستان در طول بیش از یک دهه گذشته، با نزدیک به دو میلیارد و پنجصد میلیون دالر سرمایه گذاری غیردولتی، خدمات مخابراتی برای اکثریت مناطق افغانستان مهیا شده است. بر اساس آمار نشر شده‌ی وزارت مخابرات، اکنون ۸۶ درصد مناطق مسکونی افغانستان به مخابرات دسترسی دارد  و حدود ۸۹ درصد از جمعیت ۲۸ میلیونی افغانستان از تلفن همراه و ثابت استفاده می‌کنند.

با توجه به رشد فزاینده خدمات مخابراتی افغانستان، اجرای طرح های وزیر جدید مخابرات این کشور امیدواری های زیادی را برای دسترسی بیشتر شهروندان افغان به خدمات انترنتی ارزان و باکیفیت افزایش داده است. در عین حال، کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در عرصه خدمات انترنتی از طریق فایبر نوری نیز به این کشور دست بازی برای توسعه خدمات انترنتی به شهروندان افغان می‌دهد.

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.