پیام پوهنیار سیده مژگان مصطفوی مقام معینیت محترم امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت آغاز فعالیت خبرگزاری خبرنامه.

مسرت دارم میلاد ستاره‌ای دیگری را در آسمان مطبوعات کشور شاد باش بگویم و با اغتنام فرصت مطرح سازم که هرنهاد خبری مسلماً درحوزه های خبری، نشر گزارش های تحلیلی وتحقیقی، خبر و مصاحبه می‌پردازد و هدف اساسی آنان را اطلاع رسانی موثق، دقیق، متوازن و معیاری تشکیل می‌دهد .

تحقیق و پژوهش برای صحت اطلاع رسانی رکن اساسی و مهم کارما را تشکیل می‌دهد.

بنده به کار حرفه‌یی و معیاری باورمندم و از هرگونه استفاده ابزاری از رسانه مخالفم.

به هر صورت رسانه‌ها بازوی توانای مردم اند و مردم بیشتر از رسانه‌ها، خواهان انصاف و بی‌طرفی اند.

یکبار دیگر آغاز به‌کار خبرنامه را به هموطنان تبریک گفته و امیدوارم خبرگزاری مذکور در پهلوی خانواده بزرگ رسانه‌های کشور، در روشنایی قانون رسانه‌های همگانی در امر اطلاع رسانی و روشن‌گری مسوولیت خویش را به‌خوبی انجام دهد.

درپایان موفقیت مزید دست اندرکاران خبرنامه را آرزو دارم.