جاوید نوید

کمپین های انتخاباتی کلید خورد؛ 6 نکته ای که شهروندان افغان در باره انتخابات ریاست جمهوری 98 بدانند

با آغاز کمیپن های انتخاباتی افغانستان از امروز ششم اسد فضای انتخاباتی در سراسر افغانستان شکل گرفته است. در این انتخابات رقابت جدی بر سر کرسی ریاست...