حلیمه صدف کریمی

حلیمه صدف کریمی، عضو شورای جوزجان است. او دانش آموخته حقوق بوده و پیش از راه یافتن به شورای ولایتی انجمن روشنگران فردا را رهبری می‌کرد. علاوه بر آن با سازمان های بین‌المللی در بخش‌های آموزش‌های مدنی و حقوق بشر کار کرده است. صدف شاعر نیز می‌باشد.