وزارت صحت افغانستان از اعیتاد دو میلیون و چهار صد هزار شهروند افغان خبر می دهد. گزارش شده است که مجموع این معتادان در افغانستان، حدود 100 هزار کودک و یک میلیون زن معتاد به مواد مخدر است.

در همین حال مقام های وزارت صحت از فعالیت جدی برای کمک به معتادانی که به صورت داوطلبانه خواهان ترک اعتیاد می باشند، سخن می زنند. مقامات این وزارت برای مبارزه با اعتیاد به آگاهی دهی به ویژه از سوی روحانیون تاکید می‌کنند.

داکتر شاهپور، رییس ترک اعتیاد و کاهش اضرار مواد مخدر وزارت صحت عامه به خبرنامه گفت که برای درمان معتادان افغان 110 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان فعال است. این مقام وزارت صحت عامه افغانستان تصریح کرد که تنها در شهر کابل 28 مرکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی فعالیت دارد.

مرکز درمان معتادان ابن سینا

این مرکز درمان و ترک اعتیاد دارای 1500 بستر می‌باشد که معتادان را برای سه ماه درمان می‌کند.

این مرکز تا کنون به 6859 نفر برای ترک اعتیاد کمک کرده و آنانی را که بیماری های واگیردار داشته نیز درمان نموده است.

معتادان در طعام خانه شفاخانه هزار و پنجصد بستر
معتادان در طعام خانه شفاخانه هزار و پنجصد بستر

کمپ مادر

کمپ مادر نهاد مدنی غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۱۱ در کابل تاسیس شده است. این نهاد بخاطر فعالیت‌های بهتر و موثرتر در بخش مبارزه با مواد مخدر موافقت‌نامه همکاری را با وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز به امضا رسانده است.

این نهاد در بخش ترک اعتیاد فعالیت های گسترده‌ داشته که از جمله فراهم‌آوری فرصت‌های شغلی، کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های معتادان و عرضه مشاوره برای بازپروری ذهنی-روانی نیز انجام می‌دهد.

کمپ مادر از زمان تاسیس تا حال بیش از 10 هزار معتاد را درمان کرده که بیش از 80 تن آنان به زندگی عادی شان بر گشته و صاحب شغل شده اند.

11 زن و 18 کودک نیز جزء کسانی می باشد که در این کمپ درمان شده و توانسته اند که مواد مخدر را ترک کنند.

edict
کمپ مادر از زمان تاسیس تا حال بیش از 10 هزار معتاد را درمان کرده که بیش از 80 تن آنان به زندگی عادی شان بر گشته اند

مرکز احیای امید

یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمان معتادان که اکنون به نام مرکز “احیای امید” نام نهاده شده، پایگاه سابق نظامی نیروهای خارجی در شرق شهر کابل بود که به نام “کمپ فنیکس” شهرت داشت. این کمپ بر اساس فرمان رییس جمهور غنی، در ماه دسامبر 2014  میلادی به مرکز تداوی معتادان تبدیل شد. اکنون در این مرکز حدود 1500 معتاد مصروف درمان و آموزش اند وبه تعداد 3000 تن بعد از درمان به زندگی عادی شان روی آورده اند.

مرکز درمان احیای امید، بزرگ‌ترین مرکز تداوی معتادان در افغانستان است که از تاریخ 6 جدی سال 1394 به فعالیت آغاز کرده است.

کمپ ترک اعتیاد 50 بستر زنانه

مرکز درمان 50 بستر زنانه حدود ده سال قبل در ساحه کوته سنگی شهر کابل آغاز به کار کرد. در این مرکز زنان و کودکان معتاد به گونه رایگان به مدت 45 روز تحت درمان و ترک اعتیاد قرار می گیرند.

ladies
مرکز درمان 50 بستر زنانه حدود ده سال قبل در ساحه کوته سنگی شهر کابل آغاز به کار کرده است

یکی از داکتران موظف در این شفاخانه که نخواست نامی از او گرفته شود به خبرنامه گفت که آنان زنان معتاد به مواد مخدر را ابتدا تشویق به ترک اعتیاد کرده و سپس با موافقت آنان مراحل سم زدایی و درمان آنان را روی دست می گیرند. در مدت درمان و ترک اعتیاد همه نیاز مندی های افراد مورد نظر از سوی این مرکز تامین می‌شود.

مرکز تداوی معتادین و صحت روانی علاالدین

یکی دیگر از مراکزی که در آن افراد معتاد و روانی درمان می شود مرکز علاالدین است. این مرکز تداوی معتادین و صحت روانی دارای 260 بستر است که 60 بستر آن به افراد که از وضعیت روانی خوبی برخوردار نیستند اختصاص یافته است.

بخش درمان معتادان این مرکز دارای دو صد بستر است. این مرکز از سوی ریاست صحت روانی و معتادین وزارت صحت افغانستان اداره می‌گردد.

بیمارستان جنگلک

این بیمارستان در 1393 به بهره برداری سپرده شد. بیمارستان جنگلک در ساحه جنگلک شهر کابل تاسیس شده و دارای 300 بستر می‌باشد.

jangalak
این بیمارستان ویژه ترک اعتیاد است و در مراحل سه گانه، ترک اعتیاد را روی بیماران خود اجرا می‌کند

مرکز ملی درمان زنان و کودکان معتاد افغانستان

نخستین مرکز ملی درمان زنان و کودکان معتاد افغانستان در شهر کابل در سال 1395 آغاز به کار کرد. این مرکز دارای 150 بستر بوده و در یک دور زمانی 70 زن و 80 کودک را با تفکیک وضعیت شان در دوره های 45 تا 90 روز درمان می کند.

این مرکز با ظرفیت درمان 150 معتاد به مواد مخدر در یک زمان، برنامه های سواد آموزی برای کودکان و خانم‌ها در طول درمان، خدمات سرگرمی برای کودکان داخل بستر و تعقیب معتادان درمان شده در جامعه را نیز انجام می دهد.

این مرکز از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به حمایت دفتر بانوی اول این کشور و به همکاری آی ان ایل فعالیت دارد.

adict-ladies
نخستین مرکز ملی درمان زنان و کودکان معتاد افغانستان در شهر کابل در سال 1395 آغاز به کار کرد

مرکز تداوی معتادین مردانه شهامت

این مرکز در سال 1391 در منطقه شاه شهید مربوط ناحیه هشتم کابل تاسیس شد که در سه ماه ظرفیت پذیرش 20 معتاد را دارا می‌باشد.

درمان بیماران مبتلا به مواد مخدر در این مرکز در سه مرحله صورت می‌گیرد. این سه مرحله شامل روند آگاهی دهی، سم زدایی و درمان می باشد و در یک سال بیش از یک صد تن می تواند در این مرکز درمان شود.

حمایت کننده مالی مرکز تداوی شهامت دفتر INL  است و همکاری های فنی این مرکز  را دفتر کولمبو پلان فراهم می‌کند.

مرکز تداوی معتادین نجات سنتر کوته سنگی

مرکز تداوی و شلتر 100 بستر نجات سنتر نیز در سال 1391 در منطقه کوته سنگی مربوط ناحیه پنج شهر کابل به فعالیت آغاز کرده است.

این مرکز دارای 60 بستر برای معتادانی است که از وضعیت وخیم برخوردار نباشند و 40 بستر دیگر آن، برای آن عده از معتادانی است که در وضع بد صحی قرار داشته و مکان برای زندگی ندارند تا شبانه روزی در آن حضور داشته باشند.

nejat
مرکز تداوی و شلتر 100 بستر نجات سنتر نیز در سال 1391 در منطقه کوته سنگی به فعالیت آغاز کرده است

به گفته‌ی مسوول آن، بخش شلتر برای معتادان خدمات و کمک‌های ابتدایی صحی را فراهم می‌کند و به جای مواد مخدر، دارو‌های بدیل به بیماران می‌دهد.

یکی از ساکنان محل به خبرنامه گفت که این مرکز به بیماران معتاد مرد هفته سه بار دارو می دهد اما مسوول مرکز شلتر که نخواست نامی از او گرفته شود، ضمن این که دادن دارو‌های بدیل مواد را رد نکرد گفت که این مرکز به بیماران خدمات صحی و اجتماعی را نیز فراهم می‌کند تا از شیوع بیماری‌های نظیر ایدز، زردی و دیگر امراض جلوگیری شود.

حمایت کننده‌ی مالی این مرکز وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت عامه و دفتر مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا می باشد.

مرکز تداوی معتادین 50 بستر واقع حصه سوم خیرخانه

مرکز تداوی معتادین 50 بستر نیز در سال 1391 به بهره‌برداری سپرده شده است. این مرکز نیز به حمایت مالی  آی ان ایل، به همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر کولمبوپلان در ساحه سوم خیرخانه برای درمان معتادان در شهر کابل ساخته شد.

adicts
مرکز تداوی معتادین 50 بستر در سال 1391 به بهره‌برداری سپرده شده است

مرکز 20 بستر تایمنی

این مرکز با ظرفیت 20 بستر واقع تایمنی شهر کابل به همکاری و حمایت مالی آی ان ایل و با همکاری فنی دفتر کولمبو پلان ایجاد شده و به بهره‌برداری سپرده شده است. این مرکز سالانه ظرفیت درمان 100 معتاد را دارا می باشد.

مرکز 40 بستر

مرکز دیگری که با ظرفیت 40 بستر ایجاد شده در دشت برچی ناحیه سیزده شهر کابل فعالیت دارد. این مرکز نیز با کمک مالی دفتر آی ان ایل و با همکاری فنی دفتر کولمبوپلان به پیش برده می شود.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *