هفته گذشته مقامات بلندپایه افغانستان در اظهارنظرهایی تند و بی سابقه رهبران حکومت وحدت ملی را به قوم گرایی متهم کردند. این اظهار نظرها نشان دهنده عمق اختلافات میان مقامات ارشد افغانستان است که نگرانی هایی را در جامعه نیز به همراه داشته است.

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، در اظهار نظرهایی جنجال برانگیز،  داکتر اشرف غنی رییس جمهور را به پشتون گرایی و  داکتر عبدالله رییس اجرایی را، به تاجیک گرایی متهم کرده بود.

او گفته بود که، رییس‌جمهور اشخاصی را در اطراف خود جای می‌دهد و به آن‌ها توجه می‌کند که به زبان پشتو صحبت کند و اگر از لوگر باشد، برای او خیلی خوب است.

جنرال دوستم در مورد آقای عبدلله هم گفته بود، برای او کسی خوب و قابل قبول است که تاجیک باشد. چنانچه ضعیف و بدون پایگاه مردمی هم باشد، مشکلی ندارد.

اگر چه اختلاف ها میان سران حکومت در افغانستان، اتفاق تازه ای نیست اما، انتقاد های جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، از حکومت و رهبران حکومت افغانستان این بار بسیار صریح و به شدت انتقادی بود.

علاوه بر آقای دوستم، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و  حکومت داری خوب نیز، از قوم گرایی در استخدام افراد در ادارات دولتی به شدت انتقاد کرده بود.

احمدضیا مسعود، نماینده‌ی فوق‌العاده رییس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت داری خوب
احمدضیا مسعود، نماینده‌ی فوق‌العاده رییس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت داری خوب

پس از یک هفته هنوز هم، موضوع اختلاف میان رییس جمهور، رییس اجرایی، معاون اول رییس جمهور و نماینده خاص رییس جمهور، همچنان موضوع داغ در محافل سیاسی افغانستان است. رسانه ای شدن اختلاف ها، روز گذشته نیز، واکنش های برخی از مقامات دیگر افغانستان را در پی داشته است.

فاصله میان حکومت و مردم

رییس اجرایی افغانستان که خود نیز با رییس جمهور اشرف غنی بر سر موضوعات مختلفی اختلاف دارد باز هم ، نسبت به ایجاد فاصله میان رهبران حکومت و مردم هشدار داد.

داکتر عبدالله که روز گذشته در مراسم سالگرد وفات قربان علی عرفانی، نماینده  سابق مجلس نماینده گان شرکت کرده بود، گفت “هر زمانی که در روش، در رفتار و گفتار رهبران، بوی تبعیض، بوی نفاق و بوی انحصار طلبی به  مشام برسد، اعتمادی میان مردم و رهبری خدشه دار خواهد شد و در نتیجه به هدف نخواهیم رسید.”

 او گفت که، تنها راه عبور از دشواری ها وسختی ها در افغانستان را، تامین وحدت ملی می داند.

رییس اجرایی افغانستان افزود که تامین وحدت ملی نیز بدون تامین عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی فراگیر، ممکن نخواهد بود.

داکتر عبدالله، همچنان اظهار داشت “وقتی مشکلات فراوان است، معلوم می‌شود که در یک جای سیاست این مملکت مشکل وجود دارد، پس قبل از این‌که وضعیت غیر قابل کنترل شود، همه به خود بیایند که چه کنیم و چطور از سلامت افغانستان دفاع نماییم. همه باید متوجه این مسوولیت بزرگ باشیم.”

رییس اجرایی افغانستان بر تامین عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی در این کشور تاکید دارد

بدیل سیاسی

احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب،  به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داده که اگر اختلاف های شان را حل نکنند، باید به فکر بدیل سیاسی در افغانستان باشند.

احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور که، روز گذشته و در همایش فرماندهان جهادی در ولسوالی استالف شهر کابل صحبت می کرد، از رهبران حکومت خواست، اختلاف های شان را کنار بگذارند و به افغانستان و شهروندان آن آسیب بیشتری نرسانند.

او تاکید کرد “یا این مسایل را حل بسازند و اگر حل ساخته نمیتوانند، ملت دیگر تحمل بیشتر از این را ندارد و این پراگندگی سیاسی به ملت قابل قبول نیست. اگر تا چند وقت دیگر این اختلاف ها حل نشود ملت مجبور است که بدیل سیاسی را جستجو کند.”

آقای مسعود که قبلا نیز نسبت به افزایش قوم گرایی در افغانستان هشدار داده بود، بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرد و گفت که “در دو سال گذشته در حالی که ملت هر روز کشته می دهد، اما رهبران در فکر تقسیم قدرت هستند. یعنی چوکی یک اداره مهمتر از جان فرزندان این کشور است. در این دو سال بخش های زیادی از  کشور را طالبان گرفتند. ادامه این و ضعیت به نفع افغانستان نیست.”

او به خطر تروریستان، برای امنیت افغانستان اشاره کرده و از همه مردم خواسته است تا در مقابل گروه های تروریستی مبارزه کنند و نگذارند تا این گروه ها دوباره بر این کشور حاکم گردند.

آقای مسعود هفته قبل نیز از معیار قرار گرفتن قومیت در استخدام افراد در ادارات افغانستان، انتقاد کرده و گفته بود “چه فایده می‌کند که امروز من در حکومت باشم، تمام تاجیک ها را بیاورم در حکومت. این خودش عکس العمل ها را به وجود می آورد. یا چه فایده می کند که یک برادر پشتون ما، در راس حکومت باشد و کل نهادهای حکومتی را از قوم پشتون بسازد. این کار هیچ فایده‌ای ندارد. اقوام دیگر عکس العمل نشان می دهند.”

قومی سازی خطرناک تر از جنگ

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز روز گذشته، خطر قومی سازی را، خطرناک تر از جنگ و نا امنی در این کشور دانست.

او گفت که ” قومی سازی یک ضربه جبران ناپذیر بر روند دولت سازی و ملت سازی و مانع بزرگ در راه دموکراسی و حاکمیت قانون و تأمین عدالت و حقوق شهروندی است. این روحیه متأسفانه در این اواخر، حکومت وحدت ملی و روند حکومتداری را نیز آشفته ساخته است. برخی که خود نیز از ارکان این حکومت هستند، به یک شکلی برای مردم طرح بدیل پیشنهاد می کنند.”

به نظر می رسد اشاره آقای دانش، به سخنان اخیر ضیا مسعود نماینده رییس جمهور، در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بوده که در مورد بدیل سیاسی سخن گفته بود.

معاون دوم ریاست جمهوری، در واکنش به سخنان اخیر جنرال دوستم که، رییس جمهوری اشرف غنی را متهم به قوم گرایی کرده بود، گفت که ” من از کسانی که روحیه افراطی قومی دارند، از هر قومی که باشند، هرگز دفاع نکرده و نخواهم کرد، اما با شناخت و ارتباط نزدیکی که دارم، به جرئت می توانم ادعا کنم که شخص رئیس جمهور مبرا از افراط گرایی قومی و نژادی هستند.”

سرور دانش رییس جمهور غنی را فردی بدور از هر نوع تعصب عنوان کرد
سرور دانش رییس جمهور غنی را فردی بدور از هر نوع تعصب عنوان کرد

آقای دانش، با اشاره به تهدیدهای دشمن گفت که ادامه موضع گیری های قومی و دامن زدن به این موضوع ، به نفع هیچ شخص، گروه یا قوم و تباری نیست.

حذف دیگران عملی نیست

معاون دوم ریاست اجراییه افغانستان نیز، بر ضرورت همدلی میان رهبران تاکید کرده و گفته است که ” نباید هیچ کسی در صدد حذف و انزوای دیگری باشد. این کار عملی نیست.”

آقای محقق، وحدت ملی و عدالت را، دو نیاز اصلی مردم و ضامن بقای افغانستان خوانده و افزوده است که “در شرایط فعلی کشور، باید همه دست به دست هم داده و با رعایت اصل عدالت در استخدام ها و انکشاف، برای سلامت و بقای کشور کار نماییم.”

او وضعیت امنیت در افغانستان را مطلوب ندانسته و افزوده است که ” اظهاراتی که برای مردم نگرانی ایجاد کند، از هر جانبی که بیان شود بر خلاف منافع ملی است.”

معاون دوم ریاست اجراییه بر ضرورت وحدت ملی تاکید کرده و تاکید کرده که “همه دست به دست هم دهیم، اگر رییس جمهور است، اگر رییس اجراییه است، هیچ کدام خود را بالاتر از دیگران حساب نکنند، فکر نکنند که بدون دیگران می توانند کاری کنند.”

قوم گرایی به زیان همه

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، در پیامی که از سوی تلویزیون طلوع نیوز پخش شد، رهبران سیاسی افغانستان را به حفظ اتحاد و همدلی دعوت کرده و اختلافات قومی را به زیان افغانستان خوانده است.

او از همه مقامات افغان خواسته است تا به دور از اختلافات، تمام تلاش شان را برای تامین امنیت و توسعه در کشور متمرکز بسازند.

آقای نور، تمرکز بر مسایل قومی را به نفع هیچ کدام از اقوام در افغانستان ندانسته اما گفته است که، از رهبران حکومت می خواهد که توسعه و تامین امنیت باید به صورت متوازن در تمام نقاط کشور صورت بگیرد.

سرپرست ولایت بلخ، گفته است که در صورت نگاه قومی، تاجیک ها بالاترین آسیب را دیده اند و کمترین حضور را در مدیریت قدرت سیاسی در افغانستان دارند. در مثلث رهبری ریاست جمهوری و ریاست اجرایی کمترین میزان حضور را تاجیک ها دارند. اما نمی توان به این خاطر، مسائل قومی و سمتی را برای پایان نظام سیاسی و ایجاد چالش در برابر این نظام دامن زد.

محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان
محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان ضمن انتقاد از اختلافات بوجود آمده میان مقامات ارشد افغانستان، از مجلس خواست تا بی طرفی خود را در این وضعیت حساس، حفظ کند

واکنش نماینده گان مجلس

بخشی از صحبت های امروز در مجلس نمایندگان نیز به موضوع افزایش اختلاف ها میان مقامات ارشد حکومت افغانستان، اختصاص داشت.

نمایندگان مجلس، اختلاف ها میان مقام های حکومتی را به زیان افغانستان دانسته و ادامه آن را، موجب بدتر شدن اوضاع امنیتی در  این کشور خواندند.

محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی ضمن انتقاد از اختلافات بوجود آمده میان مقامات ارشد افغانستان، از مجلس خواست تا بی طرفی خود را در این وضعیت حساس، حفظ کند.

او گفت که “مجلس نباید به نفع هیچ کدام از طرفین وارد ماجرا شود، اما باید بی طرفی فعال خود را حفظ کند.”

به باور آقای رحمانی، مجلس نمایندگان افغانستان، ضمن حفظ بی طرفی، باید برای حل اختلاف های موجود تلاش کند. چرا که به گفته او، هر گونه نزاع سیاسی، آسیب جدی را به امنیت این کشور وارد خواهد کرد.

ظاهر قدیر، نایب اول مجلس نمایندگان افغانستان
ظاهر قدیر، نایب اول مجلس نمایندگان افغانستان

شاه گل رضایی، دیگر نماینده مجلس، جنجال های بوجود آمده میان رهبران را، تنها بر سر چگونگی تقسیم قدرت می داند.

به باور خانم رضایی، این اختلاف ها، نه بخاطر منافع ملی و چگونگی نبرد با دشمن، بلکه بر سر چگونگی تقسیم قدرت میان سران حکومت می باشد.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان، مشکلات امنیتی در افغانستان را مرتبط با اختلاف های موجود میان رهبران حکومتی دانست و گفت که “رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و رییس اجرایی که، بین خودشان اختلاف دارند، بخاطر اختلاف های شخصی شان، افغانستان را در به در نسازند.”

او نسبت به خطر گسترش و نفوذ فعالیت گروه داعش در این کشور هشدار داد و از مقامات کشوری خواست که با کنار گذاشتن اختلاف ها، به تامین امنیت افغانستان بیندیشند.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *