ارگان های محل |
تازه ها

قربانیان انفجار انتحاری در وزیر اکبرخان چه کسانی بودند؟

توسط - قربانیان انفجار انتحاری در وزیر اکبرخان چه کسانی بودند؟

حوالی ساعت 4 بعد از ظهر دیروز (9 عقرب)، کارمندان ادارت دولتی و خصوصی، در حال خروج از محل کارشان بودند تا پس از یک روز کاری به سمت خانه و خانواده‌شان بروند.

در همین لحظات یک نوجوان انتحاری وابسته به گروه داعش وارد جاده 14 منطقه دیلپماتیک نشین وزیراکبرخان شهر کابل می‌شود و مواد انفجاری همراه خود را در...

تازه ها, روایت سیاسی

پس از این والی‌ها رییس جمهور ولایات خواهند بود!

توسط - پس از این والی‌ها رییس جمهور ولایات خواهند بود!

آغاز کارآمدی حکومت داری محلی در افغانستان کابینه افغانستان مصوبه‌ی را تصویب کرده است، که به والی های این کشور صلاحیت های بیشتر داده شده، تا به عنوان نمایندگان مستقیم رییس جمهور، بر دیگر نهادهای محلی نظارت کرده و آنها را رهبری کنند. در سایه این صلاحیت ها، والی‌ها پس از این می توانند بودجه ولایت را به صورت مستقل به مصرف برسانند، نهادهای...