ارگو |
تازه ها, زندگی

مهربانی در اوج نامهربانی‌

توسط - مهربانی در اوج نامهربانی‌

شاید اضافه‌ی تو، کمبود کسی باشد؛ این شعار بود که پس از برداشتن پرده‌ی دیوار مهربانی به چشم می‌خورد؛ هدف دیوار را می‌توان از این شعار فهمید؛ کمک بی‌نیازان به نیازمندان. این دیوار امروز توسط یک نهاد مدنی در کابل افتتاح شد. آغاز به کار دیوار مهربانی، با استقبال گرم برخی از شهروندان کابلی روبرو شد. اندکی پس از آغاز این حرکت انسان دوستانه،...