800 میلیون دالر |
تازه ها, روایت اقتصادی

آمریکا ۷۹۱ میلیون دالر دیگر به افغانستان کمک کرد

توسط - آمریکا ۷۹۱ میلیون دالر دیگر به افغانستان کمک کرد

تفاهم‌نامه ای به ارزش 791میلیون دالر امریکایی میان وزارت مالیه افغانستان و اداره توسعه بین المللی امریکا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در این مراسم گفت این کمک‌ها، تاثیر خوبی بالای زندگی مردم خواهد داشت و شهروندان افغان این تغییر را به زودی در بخش معارف، صحت، بخش خصوصی و هم‌چنان در حوزه حکومت‌داری خوب احساس خواهند...