2019 |
تازه ها, روایت سیاسی

نگاهی به مساله جنگ و صلح و انتخابات افغانستان در سال ۲۰۱۹

توسط - نگاهی به مساله جنگ و صلح و انتخابات  افغانستان در سال ۲۰۱۹

افغانستان در سال 2019  شبیه سال های قبل، یک گوشه ای چشم به جنگ و  گوشه دیگر به صلح سال 2019 را به پایان رسانید. انتظار می رود که سال 2020 سال متفاوت تر برای مردم افغانستان باشد. مهمترین تحولات که افغانستان در سال گذشته در موضوعات یاد شده، پشت سر گذاشت عبارت بود از :

ادامه مذاکرات زنجیره ای...