10 جی بی انترنت |
تازه ها, روایت اقتصادی

انترنت ایران، فاز جدید طرح ارتباطات منطقه‌ای افغانستان

توسط - انترنت ایران، فاز جدید طرح ارتباطات منطقه‌ای افغانستان

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اعلام کرده است که بر اساس توافق‌نامه مشترک همکاری با افغانستان، عرض باند مـورد نیاز افغانـستان را به میزان ۱۰ گیگابایت، تامین خواهد کرد. مقام‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان می‌گویند که کارهای فنی انتقال این حجم انترنت از دوماه بدین‌سو جریان دارد و قرار است که تا دوماه دیگر این انترنت به شبکه فایبر نوری افغانستان به گونه‌ی عملی وصل...