تازه ها, زندگی

رودخانه پنجشیر؛ تفریح‌گاه جهان‌گردان ماجراجو

توسط - رودخانه پنجشیر؛ تفریح‌گاه جهان‌گردان ماجراجو

هر چند سال ها جنگ و ویرانی از افغانستان چهرۀ زشت و وحشتناکی را در افکار عمومی بسیاری از نقاط جهان به وجود آورده، اما هنوز به این سادگی ها نمی شود چشم از زیبایی ها این سرزمین برداشت؛ کشوری که با همه زخم هایش هنوز زیباست و جهانگرد جذب می کند. شاید همین مسأله بوده که چهار جهانگرد، خانه و کاشانه را ترک...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

کشتن منصور؛ صبر امریکا به سر رسید

توسط - کشتن منصور؛ صبر امریکا به سر رسید

مرگ ملا اختر منصور در ساعات پایانی امروز با بیش از یازده هزار تویت در صدر مسایل روز دنیای تویتر قرار گرفته است. در میان این تویت‌ها که خبرنامه بخش اعظم آن را مرور نموده، جالب ترین‌ها در تویت‌های است که از سوی کاربران آمریکایی و پاکستانی نوشته شده است. mansour-trending-on-twitter از آمریکا علاوه بر جان کری...