تازه ها, روایت سیاسی

طالبان باید بین صلح و جنگ، یکی را انتخاب کنند

توسط - طالبان باید بین صلح و جنگ، یکی را انتخاب کنند

در نشست آغاز به کار سال جدید شورای ملی افغانستان، اشرف غنی رییس جمهور کشور خط کشی واضحی برای طالبان کرد. او گفت که طالبان در یک آزمون جدی در انتخاب برای صلح و یا جنگ قرار گرفته اند. آقای غنی تصریح کرد که سوال این که آیا صلح شود یا نه، گذشته و باید به این سوال که چگونه صلحی را می...