تازه ها, روایت اقتصادی

سویابین؛ بدیل دوم خشخاش و نبض کاهش سوءتغذیه در افغانستان

توسط - سویابین؛ بدیل دوم خشخاش و نبض کاهش سوءتغذیه در افغانستان

جدیدا افغانستان شاهد رشد چشم‌گیر تولید سویابین است؛ گیاهی که تقریبا کشت آن در افغانستان سراسری شده و مورد استقبال گسترده کشاورزان افغان قرار گرفته است.

در این زمینه، نهادی که به صورت گسترده کار می‌کند، بنیاد تغذیه و آموزش بین المللی می‌باشد. این بنیاد اعلام کرده که کشت "سویابین" در افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. براساس...

تازه ها, روایت اقتصادی

تب و لرز پاکستان؛ آغاز رکود در بازار تولید آرد صادارتی اسلام آباد

توسط - تب و لرز پاکستان؛ آغاز رکود در بازار تولید آرد صادارتی اسلام آباد

به گزارش برخی از رسانه های پاکستان، افغانستان قرارداد واردات یک میلیون تن آرد از پاکستان را فسخ کرده است. برخی از رسانه ها در پاکستان گزارش داده که این رویکرد جدید دولت افغانستان باعث شده تا واردات آرد پاکستان توسط افغانستان به طوری چشمگیری کاهش یابد. این رسانه‌ها نوشته است که این امر باعث مسدود شدن ۸۰۰ کارخانه پروسس و تولید آرد...