گفت‌گو های صلح |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

رییس جمهور افغانستان: تا چند هفته دیگر داعش را نابود کنید

توسط - رییس جمهور افغانستان: تا چند هفته دیگر داعش را نابود کنید

جنگجویان وابسته داعش به تازگی شماری از غیرنظامیان بشمول زنان و کودکان را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشته است. رییس جمهور غنی در پی این رویدادها، همین تازگی به ننگرهار سفر کرده و گفته است که مردم افغانستان هیچ پیوندی با داعش ندارند و این گروه جایگاهی در افغانستان نخواهد داشت. او به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده تا این گروه را ریشه...