تازه ها, روایت سیاسی

گفتگوی اشرف غنی با جیونیوز؛ پاکستان عامل بدبختی های افغانستان

توسط - گفتگوی اشرف غنی با جیونیوز؛ پاکستان عامل بدبختی های افغانستان

موضع حکومت افغانستان با گذشت هر روز تندتر می‌شود. رییس جهمور غنی در نشست خبری پس از وارساو در کابل، گفته بود که کشورش خواهان صلح از پاکستان نیست بلکه می خواهد تا اسلام آباد عناصر مخالف مصالحه را به کابل تحویل دهد. اینبار اما، رییس جمهور غنی به واژه‌های خیلی روشن پاکستان را عامل تمام بدبختی‌های افغانستان قلم داد کرد، آن هم در...