تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

مادرم می‌گوید، مردم به دختران بیش‌تر پول می‌دهند

توسط - مادرم می‌گوید، مردم به دختران بیش‌تر پول می‌دهند

روزانه، شماری زیادی از کودکان خیابانی در جاده‌های پایتخت با سر و وضع آشفته حضور دارند. این کودکان به دنبال موترهای گران قیمت می‌دوند. کودکان خیابانی کارگران کوچک و نان‌آوران خانواده‌های‌شان هستند. بیشتر آن‌ها در جاده‌های کابل به اسفندی‌ها معروف اند. آنان با اسفندکردن موترها و رانندگان ثروت‌مند و متوسط روزانه درآمدزایی می‌کنند. شماری هم به امید کمک ره‌گذران در گوشه‌ی تکدی‌گری می‌نمایند، برخی...

تازه ها, زندگی

نان‌آورانِ کوچک؛ کودکانِ کار کابل

توسط - نان‌آورانِ کوچک؛ کودکانِ کار کابل

حمایت از کودکان کار و خیابان جزء پروژه‌های اصلی افغانستان پس از سال 2001 میلادی بوده است. اما تا کنون این پدیده به صورت گسترده در این کشور وجود دارد. خبرنامه با صید 18 حالت زندگیِ کاری این کودکان نگاهی دارد به وضعیت عمومی آن‌ها که در ادامه می‌آید. street children (21)