تازه ها, روایت سیاسی

نهایی شدن لیست نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی

توسط - نهایی شدن لیست نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی

کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان برای عضویت در این نهادهای انتخاباتی را منتشر کرده است. این کمیته از بین تمامی افرادی که خواهان عضویت در این کمیسیون ها بودند، 21 تن را به عنوان نامزد عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر را، به عنوان نامزد عضویت در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد کرده...

تازه ها, روایت سیاسی

تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی؛ آغاز بحران تفاهم نامه سیاسی

توسط - تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی؛ آغاز بحران تفاهم نامه سیاسی

فاز جدید کمکش ها بر سر نظام و ساختار اجرایی انتخابات افغانستان

رییس اجرایی افغانستان: هیچ انتخاباتی در افغانستان بدون اصلاحات در نظام و کمیسیون انتخابات، برگزار نخواهد شد !

کمیسیون انتخابات: حکومت در حدی نیست که کار کمیسیون انتخابات را نقد کند !

تلاش برای بقا

یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، با وجود فشارها و...