کمیته کزینش |
تازه ها, روایت سیاسی

نهایی شدن لیست نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی

توسط - نهایی شدن لیست نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی

کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان برای عضویت در این نهادهای انتخاباتی را منتشر کرده است. این کمیته از بین تمامی افرادی که خواهان عضویت در این کمیسیون ها بودند، 21 تن را به عنوان نامزد عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر را، به عنوان نامزد عضویت در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد کرده...