کمپلکس اداری دارالامان |
تازه ها, روایت اقتصادی

بزرگترین واحد اداری دولتی افغانستان؛ ۶ نکته ای را که در باره کمپلکس اداری دارالامان بدانید

توسط - بزرگترین واحد اداری دولتی افغانستان؛ ۶ نکته ای را که در باره کمپلکس اداری دارالامان بدانید

سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان امروز توسط رییس‌جمهور غنی و شماری از اعضای کابینه گذاشته شد. رییس‌جمهور غنی در این مراسم گفت که: "تداوم اصلی ما این است که پروسه دولت‌سازی باید درافغانستان از انقطاع بیرون شده، به پروسه دوام‌دار ثبات ملی مبدل شود."

رییس‌جمهور تاکید کرد که هم‌زمان با ایجاد کمپلکس اداری دارالامان، تعهد اصلی حکومت، ایجاد اصلاحات و...