کمپاین حمایت از طرح دعوای حقوقی علیه جنایت‌کاران |
تازه ها, روایت سیاسی

تاثیرگذاری میرزاولنگ؛ آغاز کمپاین حمایت از طرح دعوای حقوقی علیه جنایتکاران در افغانستان

توسط - تاثیرگذاری میرزاولنگ؛ آغاز کمپاین حمایت از طرح دعوای حقوقی علیه جنایتکاران در افغانستان

به تازگی فراخوان عمومی تحت عنوان "کمپاین حمایت از طرح دعوای حقوقی علیه جنایت‌کاران" در افغانستان راه اندازی شده است. راه اندازان این کمپاین می‌گویند که "حوادث میرزا اولنگ، حمله به تظاهرات جنبش روشنایی، مسجد باقرالعلوم، مسجد الزهرا، مسجد جوادیه هرات، زیارت سخی و زیارت ابوالفضل کابل همگی نشان دهنده‌ی جنایت علیه بشریت است که فاقد پرونده‌ی حقوقی است. برای به...