کشت گندم در افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

استراتژی ملی گندم؛ تازه‌ترین تلاش برای خودکفایی تولید این محصول در افغانستان

توسط - استراتژی ملی گندم؛ تازه‌ترین تلاش برای خودکفایی تولید این محصول در افغانستان

مسوولان ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زارعت، آبیاری و مالداری افغانستان، ششمین کنفرانس ملی محققان گندم و جو را در کابل برگزار کرده‌اند.

مقام‌های وزارت زراعت افغانستان هدف از برگزاری این کنفرانس را گفت‌وگو روی استراتژی 5 ساله ملی گندم و چالش‌هایی که فرا راه تولیدات این محصول زراعتی قرار دارد، عنوان می‌کنند. مقام‌های این وزارت می‌گویند که آنان در...