کشته شدن افغان ها در مرز ایران |
تازه ها, روایت سیاسی

مهاجرت خونبار؛ قربانیان روز افزون افغان های مهاجر در ایران

توسط - مهاجرت خونبار؛ قربانیان روز افزون افغان های مهاجر در ایران

از عدم تداوی بیماران کرونایی و انداختن در رود خانه گرفته تا آتش گرفتن موتر حامل پناهجویان افغان در خاک ایران در اثر تیراندازی پولیس آن کشور انتقادهای گسترده ای از برخورد این میزبان چهل ساله مهاجران افغانستان در پی داشته و نیز بر روابط دو کشور تاثیر منفی گذاشته است.

تاکنون نتیجه بررسی ها به آب انداختن شماری از...