تازه ها, زندگی

شما که نمی دانید هراتی‌ها چقدر خوبند!

توسط - شما که نمی دانید هراتی‌ها چقدر خوبند!

سفر غذایی خبرنامه، از ولایت‌های شمالی کشور آغاز شد، زیرا قابلی ازبیکی برای نخستین بار در شمال کشور، تهیه شد و سپس در تمام نقاط افغانستان گسترش یافت. دلیل همه‌گیر شدن این غذای خوش‌مزه هم واضح است، مزه خاص و لذت بخش بودن آن. برای همین بود که ما در نخستین سفر غذایی ما،  قابلی ازبیکی را پوشش دادیم. شاید طعم کرایی...

تازه ها, زندگی

پنجاه گوسفند مصرف کرایی شنواری در یک روز

توسط - پنجاه گوسفند مصرف کرایی شنواری در یک روز

شما که هیچ مشکل صحی ندارید. فشار خون بالا ندارید، قند خون بالا ندارید، شکر و مشکل معده و دیابت و یک عالم مریضی خطرناک دیگر ندارید که با خوردن غذا های نسبتن سخت هضم دچار مشکل شوید، اگر هوس یک شکم نان سیر و با مزه کردید به شهر نو بروید. شهر نو کابل واقعن جای خوبی است. همه چیز در آنجا...