کتابخانه عمومی |
تازه ها, زندگی

کتابخانه عمومی دارالقرآن؛ از تهیه ۱۵۰ هزار جلد کتاب تا ایجاد ۷۰ مرکز قرآنی در افغانستان

توسط - کتابخانه عمومی دارالقرآن؛ از تهیه ۱۵۰ هزار جلد کتاب تا ایجاد ۷۰ مرکز قرآنی در افغانستان

کتابخانه‌ای در کابل که حدود دو دهه از فعالیت‌اش می‌گذرد، یک نهاد خودگردان خیریه است که بیش از 150 هزار جلد کتاب برای مطالعه دارد . این کتاب‌خانه تا کنون بیش از 10 هزار عضو دایمی در کابل داشته است. کتابخانه عمومی دارالقران، در سال 1375 تاسیس شد و آغازی گردید برای جمع‌آوری مجموعه از کتاب. اما بخاطر شرایط جنگ و چالش های نا...