کتابخانه راحله |
تازه ها, زندگی

در تب و تاب گفتگوهای مصالحه؛ از کتاب خانه به نام یک قربانی تا دلمشغولی بستگان آسیب دیده از حملات تروریستی

توسط - در تب و تاب گفتگوهای مصالحه؛ از کتاب خانه به نام یک قربانی تا دلمشغولی بستگان آسیب دیده از حملات تروریستی

روز چهارشنبه برف زیادی می‌بارید که من تصمیم گرفتم به «کتاب‌خانه راحله» سری بزنم. بعد از گرفتن آدرس دقیق، خیلی زود به کتاب‌خانه رسیدم؛ کتاب‌خانه‌ای که بعد از شهادت راحله منجی در یکی از مساجد دشت برچی، در غرب کابل ایجاد شده است.

دو اتاق نسبتا بزرگ به این کتاب‌خانه تعلق گرفته است. کتاب‌ها در یکی از این...