کباب |
تازه ها, زندگی

همه چیز خانگی؛ غذای خانگی در بالاشهر کابل

توسط - همه چیز خانگی؛ غذای خانگی در بالاشهر کابل

ما برای شما گفته بودیم که هر هفته یک غذای لذیذ و خوب افغانی را برای تان معرفی می کنیم. حتمن یاد تان هست و شاید هم منتظر باشید که این هفته چه غذای را معرفی می کنیم که شاید شما نخورده باشید و یا از وجود رستورانتی بی خبر باشید که آن غذا را آماده می کند. سفر غذایی ما این بار به...

تازه ها, زندگی

جمعه انستاگرامی با غذاهای دلپذیر افغانی

توسط - جمعه انستاگرامی با غذاهای دلپذیر افغانی

لیسلی یکی از کاربران انستاگرام عکسی از کباب چوپان را در صحفه انستاگرام خود پست کرده و نوشته است که "به رستورانت افغانی چوپان سری زده. او گفته است که غذای را با 28.99 دالر که شامل پیش غذا، کباب و دو نوشیدنی همراه با برنج و گوشت بیف بوده، صرف نموده است." از بخشندگی پرآوازه افغان ها که جزء عزت نفس انسان...