کاهش نرخ انترنت |
تازه ها

سیاست تازه برای کاربران افغان در فیسبوک؛ آیا این شرکت به درخواست حکومت افغانستان پاسخ مثبت می دهد؟

توسط - سیاست تازه برای کاربران افغان در فیسبوک؛ آیا این شرکت به درخواست حکومت افغانستان پاسخ مثبت می دهد؟

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان اعلام داشته که اگر تا شش ماه دیگر شرکت شبکه اجتماعی فیسبوک سیاست های حکومت افغانستان در قبال این شبکه را نپذیرد، جلو فعالیت‌های فیسبوک در افغانستان گرفته خواهد شد.

شهزاد آریوبی، امروز شنبه (24 حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت که سیاست مشخص برای استفاده از فیسبوک در افغانستان طراحی شده...