کاهش خشونت ها |
تازه ها, روایت سیاسی

مذاکره برای مذاکره؛ سفرِ خلیلزاد به کابلِ بحرانی گره از کار برای آغاز فاز دوم مذاکرات صلح می گشاید؟

توسط - مذاکره برای مذاکره؛ سفرِ خلیلزاد به کابلِ بحرانی گره از کار برای آغاز فاز دوم مذاکرات صلح می گشاید؟

زلمی‌ خلیلزاد به کابل آمده‌است، اما براس اساس برخی از گزارش ها رییس‌جمهور غنی با او تا کنون ملاقات نکرده. به نقل از رسانه‌ها، غنی به امرالله صالح گفته است که با خلیلزاد ملاقات نماید. بعداز امضای توافقنامه‌ی صلح آمریکا و طالبان که یک بخش عمده آن مسئله رهایی زندانیان طالبان است، رییس‌جمهور غنی، در واکنش به این مسئله...