تازه ها, زندگی

پهلوهای زندگی شب های کابل در رمضان

توسط - پهلوهای زندگی شب های کابل در رمضان

در افغانستان به ویژه در شهر کابل، در روزهای رمضان اکثر مردم روزه دار، بی حوصله و خسته اند و روز شان را با عصبانیت به شام می‌رسانند. شما اگر در گوشه‌های مختلف شهر سر بزنید، حتمن با یک و یا چند مورد از جنگ و  تنش‌های رو به رو می‌شوید که وقتی جستجو کنید، روی یک موضوع ناچیز با هم درگیر شده‌اند....

تازه ها, زندگی

در تنازع بقا؛ چرخش زندگی یک خانواده بر چند سبد

توسط - در تنازع بقا؛ چرخش زندگی یک خانواده بر چند سبد

در یک بخشی از شهر کابل، در زیر زمینی یک خانه یک منزله تازه ساخته شده، در کنار یکی از خوب ترین شهرک های رهاییشی، خانم چهل و هشت ساله‌ای زندگی می کند که حاضر نشده تسلیم شرایط سخت زندگی شود. مادر پنج دختر و یک پسر است. شوهرش دو سال است که کارش را از دست داده و به جز یک دختر بزرگ...