کارگران ارزان |
تازه ها, زندگی

کار در مزرعه؛ شرح زندگی ۴ زن کشاورز در حومه پایتخت افغانستان

توسط - کار در مزرعه؛ شرح زندگی ۴ زن کشاورز در حومه پایتخت افغانستان

ساعت ده صبح، بعد از گذشت از منطقه ای که صدای حیوانات خانگی از هر گوشه‌ آن می‌پیچید به مزرعه‌ای رسیدم؛ به مکان سبز در حومه غربی شهرکابل که از زندگی شهری و شهر نشینی فاصله زیادی دارد. در مرحله اول به شک افتادم که آنجا مربوط پایتخت افغانستان باشد.

سرسبزی محیط دلکش است و توجه هر رهگذری را به...