کابل غزنی |
تازه ها, زندگی

از غزنی تا کابل؛ روایت تصویری خبرنگار خبرنامه

توسط - از غزنی تا کابل؛ روایت تصویری خبرنگار خبرنامه

از غزنی تا کابل مسیری است که همواره ناآرامی ها در آن گزارش و سرخط خبرها بوده است. جلوه های زندگی در این حوزه ناآرام افغانستان اما گزارشی است که خبرنامه آن را در روایت تصویری آورده است. [caption id="attachment_3063" align="aligncenter" width="640"]Kabul-Ghazni روستای در منطقه بورجگی غزنی[/caption] [caption id="attachment_3064" align="aligncenter" width="640"]Kabul-Ghazni