ژورنالیزم در افغانستان |
تازه ها, زندگی

تلاش برای سانسور؛ انتقاد مجلس و نگرانی نهادهای خبرنگاری در افغانستان

توسط - تلاش برای سانسور؛ انتقاد مجلس و نگرانی نهادهای خبرنگاری در افغانستان

به دنبال ارسال 2 نامه از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی در پیوند به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان این اقدام حکومت را خلاف قانون دانست. رییس مجلس افغانستان از کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان خواست تا این مورد را به صورت جدی بررسی کند.

در یکی از این نامه‌ها که به تاریخ 30 میزان سال...