چین-افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

توقف فعالیت اولین راه‌آهن مستقیم چین-افغانستان

توسط - توقف فعالیت اولین راه‌آهن مستقیم چین-افغانستان

بازرگانان افغانستان می‌گویند که واردات اموال تجارتی از طریق راه آهن چین به این کشور متوقف شده است. مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید دارند که این راه ترانزیتی با چین نسبت به هر راه دیگر نزدیک‌تر و اقتصادی‌تر می‌باشد اما مشکلات تجاری در داخل افغانستان و مشکلات ترانزیتی در خاک ازبکستان سبب شده که از دوماه بدینسو انتقال اموال تجارتی از طریق...