تازه ها, روایت سیاسی

تظاهرات در کابل؛ رستاخیز تغییر بار دیگر به خیابان آمد

توسط - تظاهرات در کابل؛ رستاخیز تغییر بار دیگر به خیابان آمد

جنبش رستاخیز تغییر بار دیگر امروز در کابل تظاهراتی را آغاز کرده و به جاده های کابل ریخته است. برخی از رهبران این جنبش اعلام کرده اند که مسیرهای‌شان به سوی مبداء تظاهرات مسدود شده است.

این جنبش صبح امروز تظاهرات خود را از چهارراهی خراسان شهر کابل آغاز کرده و بر تحقق خواست های شان تاکید کردند.

جنبش...